Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Simone Eiko Uehara" ?