Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Herialdo Leite Pereira" ?