Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Ana Maria Pereira" ?