Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Erika Alexandra Leon Arias" ?