Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Karen Szerlik" ?