Prospect Delete

Are you sure you want to delete "Tomoko Kikuchi" ?